Vår personal

Inom Axet Lås & Larm finns all nödvändig kompetens, från rutinerad personal med över 30 år i säkerhetsbranschen till unga hungriga medarbetare som älskar att vara ute och arbeta hos dig som kund. Vi jobbar regelbundet med kompetenshöjande utveckling samt fortbildning för att kunna uppfylla våra kunders önskemål.

Telefon butik:  019-148200
Fax: 019-107447
E-post: info@axet-las.se
Öppettider: 07.30 – 16.30

 

Jonas Lyttbacka

Jonas Lyttbacka

E-postadress: jonas@axet-las.se

Kalle Bergstedt

Kalle Bergstedt

E-postadress: kalle@axet-las.se

Peter Färnström

Peter Fernlund

E-postadress: peter@axet-las.se

Kevin Borén

Kevin Borén

Karin Bergstedt

Karin Bergstedt

E-postadress: karin@axet-las.se

Majvor Sundelin

Majvor Sundelin

E-postadress: majvor@axet-las.se