Larm- och passersystem

Passersystem är den nya tidens låssystem vilket innebär möjligheten att enkelt kunna ge tillträde men säkerställa vem som passerat och även kunna spärra förlorade passermedier. Axet Lås & Larm jobbar med dom ledande fabrikaten inom passersystem.

Vi kan projektera och montera allt från det lilla företaget med en dörrmiljö till riktigt stora system.
I dag finns möjligheten att även bygga ihop lås, larm, porttelefon till ett enda system.
Vi monterar både nätverksanslutna system men vi förlägger även kabel till helt egna system.
Vi har jobbat i alla typer av anläggningar vilket innebär att vi kan felsöka samt utföra service på alla förekommande anläggningar.

Axet Lås & Larm tillhanda håller även utbildning för att säkerställa kunskapen hos slutanvändare så att passerprodukterna kan fungera till fulländning.

Passersystem kan även styra inbrottslarm vilket innebär enkel hantering vid av och på larmning av lokaler. Vi på Axet Lås & Larm är godkända av polisen för att jobba med inbrottslarm.

Axet Lås & Larm säljer och servar de flesta fabrikat som förekommer på den svenska marknaden.
Ett inbrottslarm är ett komplement till det mekaniska skyddet som sitter i en fastighet, t.ex. företag, bostadshus, skola eller offentlig lokal.

För att förebygga inbrott är det väldigt viktigt med ett godkänt skalskydd vilket innebär att man har godkända lås på både fönster och dörrar samt eventuellt inkrypningsskydd eller galler.
Ett inbrottslarm gör att man får ett extra skydd mot att inkräktare kan röra sig i lokalen samt att man kan välja om larmet skall ringa en larmcentral eller mobiltelefon för att påkalla lokal intrång.
Axet Lås & Larm jobbar även med utrymningslarm.