Om Axet Lås & Larm

Axet Lås & Larm AB etablerades i Örebro 1985, vår verksamhet består av Installation och underhåll av inbrottslarm, passagesystem, TV-övervakning (CCTV) och låssystem.

Vi kan därför ta totalansvaret för de tekniska och mekaniska säkerhetslösningar som våra kunder väljer. Det upplevs som en extra trygghet att bara behöva vända sig till En enda leverantör då det gäller installation och underhåll av de olika anläggningsdelarna. Bland våra återkommande kunder finns fastighetsbolag, landsting, kommuner och olika typer av förvaltningar och tjänsteföretag.

Firman001-2

Axet Lås & Larm AB är godkända av polismyndigheten för installation av inbrottslarmanläggningar.

Axet Lås & Larm AB erbjuder marknaden behovsanalyser vad gäller olika typer av säkerhetslösningar med utgångspunkt från de olika förutsättningar som kan råda hos respektive företag eller organisation.

Vi tar allt ansvar för hela kedjan; projektering – installation – utbildning – underhåll. Vi bistår även våra kunder i kontakten med försäkringsbolag och myndigheter för att hitta optimala lösningar som kan godkännas inom ramen för de olika regelverk som kunden ställs emot.

Kostandseffektiva säkerhetslösningar för krävande kunder är en del av vår affärsidé.

Vi hoppas att denna korta beskrivning skall ge en bild av Axet Lås & Larm AB som ett företag med höga krav på att ge marknaden rätt kvalitet inom den produktsektor som vi verkar inom. Vi står gärna till tjänst med ytterliga uppgifter t.ex. referenslistor etc.

Med vänlig hälsning,
Jonas och Calle